Καραδήμος eShop

  • Μετακίνηση της ιστοσελίδας σε άλλη εταιρία φιλοξενίας
  • Παραμετροποίηση θέματος
  • Παραμετροποίηση προσθέτων
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προσθέτου SEO.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προσθέτου Backup
  • Ανακατεύθυνση 2ου Domain Name

You may also like