Ένα μεγάλο έργο της Ο.Ε. Εφ. Πληροφορικής ολοκληρώθηκε, μετά την καθιέρωση χρήσης WordPress blogs από Εκπαιδεύσεις όσο και από Συστήματα γεννήθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός οδηγού, ενός “Εγχειριδίου Χρήσης Νέου Χρήστη”. Πλέον μπορείτε από τον επίσημο ιστότοπο της Εφ. Εκπαίδευσης να κατεβάσετε τον Οδηγό ώστε να φτιάχνετε και εσείς εύκολα και γρήγορα blogs! Την επιμέλεια του οδηγού […]

Read More