https://www.e-xtnd.it/ Η e-Xtnd.it είναι κλάδος της ομάδας Xtnd.it. Μια πλήρης ιστοσελίδα που ασχολείται  με υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και internet μάρκετινγκ. Υποστηρίζουν πλήρως τα λειτουργικά  ανοικτού κώδικα ( open source) , έτσι στην e-xtnd.it σχεδιάζουν και αναπτύσσουν επεκτάσεις( extesinons ) τις οποίες  πρώτοι χρησιμοποιούν στα έργα τους. Αυτό το plugin προσθέτει τη δυνατότητα ενός διαγωνισμού στην ιστοσελίδα […]
Read More