Σε πολύ κόσμο θα έχει τύχει κατά την μεταφορά ενός site από το WordPress.com.  Χιλιάδες άρθρα τα οποία θέλουν πολύ δουλειά για τη μεταφορά.  Το βασικό μυστικό είναι να γίνει η εξαγωγή σε πολλά μικρά αρχεία.  Στην  δική μου περίπτωση αρχείο 4 ετών είχε 2500 άρθρα.  Ακόμη και αν έγινε εξαγωγή σε αρχεία με βάση […]
Read More